SFS 2018:931 Förordning om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

SFS2018-931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1969:123) om

äktenskapscertifikat
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § kungörelsen (1969:123) om äktenskaps-

certifikat ska ha följande lydelse.

6 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande

av äktenskapscertifikat får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1033.

SFS 2018:931

Publicerad

den 15 juni 2018