SFS 2018:932 Förordning om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

SFS2018-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot

flyghavre
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1970:300) om skydd mot flyg-

havre1 ska ha följande lydelse.

8 §2 Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyg-

havre får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1990:844.

2

Senaste lydelse 1998:1104.

SFS 2018:932

Publicerad

den 15 juni 2018