SFS 2018:933 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

SFS2018-933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning1

ska ha följande lydelse.

9 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1975:880.

SFS 2018:933

Publicerad

den 15 juni 2018