SFS 2018:934 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

SFS2018-934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:RRYQDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:NLASZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:NLASZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:NLASZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:RRYQDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:RRYQDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:RRYQDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:NLASZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZWLHAZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:RRYQDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ZWLHAZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:NLASZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i kung�relsen (1974:661) om uppgifter f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>galt- och bet�ckningsstatistiken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � kung�relsen (1974:661) om uppgifter f�r galt- </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och bet�ckningsstatistiken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b>1 L�nsstyrelsen f�r besluta att f�rel�gga den uppgiftsskyldige att l�mna </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivna uppgifter. Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite. Fr�gan </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om att d�ma ut vitet pr�vas av l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verklagande </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Maria Wetterling </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1998:1107. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:934 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i kung�relsen (1974:661) om uppgifter f�r

galt- och bet�ckningsstatistiken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 3 � kung�relsen (1974:661) om uppgifter f�r galt-

och bet�ckningsstatistiken ska ha f�ljande lydelse.

3 �1 L�nsstyrelsen f�r besluta att f�rel�gga den uppgiftsskyldige att l�mna

f�reskrivna uppgifter. Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite. Fr�gan

om att d�ma ut vitet pr�vas av l�nsstyrelsen.

I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verklagande

till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1107.

SFS 2018:934

Publicerad

den 15 juni 2018

;