SFS 2018:934 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

SFS2018-934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för

galt- och betäckningsstatistiken
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 § kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt-

och betäckningsstatistiken ska ha följande lydelse.

3 §1 Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna

föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan

om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1107.

SFS 2018:934

Publicerad

den 15 juni 2018