SFS 2018:935 Förordning om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

SFS2018-935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:504) om

inkomstgarantier för konstnärer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1976:504) om inkomstgaran-

tier för konstnärer ska ha följande lydelse.

10 §1 Andra beslut enligt denna förordning än beslut enligt 2 § fattas av

Kammarkollegiet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får dock inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:825.

SFS 2018:935

Publicerad

den 15 juni 2018