SFS 2018:936 Förordning om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

SFS2018-936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:945) om

trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters

sundhet, sortäkthet och kvalitet1 ska ha följande lydelse.

12 §2 Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1975:74) med bemyndigande att

meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen får överklagas till Jordbruks-

verket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:880.

2

Senaste lydelse 1998:1108.

SFS 2018:936

Publicerad

den 15 juni 2018