SFS 2018:937 Förordning om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

SFS2018-937.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och

förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:994) om försäljning och

förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.1 ska ha följande lydelse.

4 §2 Läkemedelsverkets beslut om föreskrifter med stöd av 2 § andra

stycket får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1985:854.

2

Senaste lydelse 1998:1061.

SFS 2018:937

Publicerad

den 15 juni 2018