SFS 2018:938 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

SFS2018-938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:MLEUMU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:IFGWIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:IFGWIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:MLEUMU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:IFGWIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:MLEUMU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:MLEUMU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:IFGWIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:SCCDHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:MLEUMU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:HBUPJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:IFGWIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>om �ndring i arbetsmilj�f�rordningen (1977:1166) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 17 a � arbetsmilj�f�rordningen (1977:1166)1 ska </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 a �</b>2 N�r Arbetsmilj�verket ut�var tillsyn enligt 17 � ska verket vid </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">behov samverka med Kemikalieinspektionen samt ber�rda l�nsstyrelser och </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommuner. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Arbetsmilj�verket i sin tillsyn enligt 17 � uppm�rksammar att f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning (EG) nr 1907/2006 inte f�ljs p� ett omr�de som enligt milj�tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsmilj�verket underr�tta den ansvariga myndigheten om bristerna. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Catharina Nordlander </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> F�rordningen omtryckt 1992:1136. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2011:14. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:938 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i arbetsmilj�f�rordningen (1977:1166)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 17 a � arbetsmilj�f�rordningen (1977:1166)1 ska

ha f�ljande lydelse.

17 a �2 N�r Arbetsmilj�verket ut�var tillsyn enligt 17 � ska verket vid

behov samverka med Kemikalieinspektionen samt ber�rda l�nsstyrelser och

kommuner.

Om Arbetsmilj�verket i sin tillsyn enligt 17 � uppm�rksammar att f�rord-

ning (EG) nr 1907/2006 inte f�ljs p� ett omr�de som enligt milj�tillsyns-

f�rordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska

Arbetsmilj�verket underr�tta den ansvariga myndigheten om bristerna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

F�rordningen omtryckt 1992:1136.

2

Senaste lydelse 2011:14.

SFS 2018:938

Publicerad

den 15 juni 2018

;