SFS 2018:939 Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

SFS2018-939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1978:164) om vissa

rörledningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1978:164) om vissa rörled-

ningar ska ha följande lydelse.

21 §1 Andra beslut än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om

vissa rörledningar får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 7 a § tredje stycket får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2009:1098.

SFS 2018:939

Publicerad

den 15 juni 2018