SFS 2018:940 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

SFS2018-940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 § terrängkörningsförordningen (1978:594)1

ska ha följande lydelse.

22 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:713.

2

Senaste lydelse 1998:1172.

SFS 2018:940

Publicerad

den 15 juni 2018