SFS 2018:941 Förordning om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

SFS2018-941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § ordningsvaktsförordningen (1980:589) ska

ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1132.

SFS 2018:941

Publicerad

den 15 juni 2018