SFS 2018:942 Förordning om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

SFS2018-942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för

polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar

till Polismyndigheten
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1982:789) om ersättning för

polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndig-

heten1 ska ha följande lydelse.

6 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1984:729.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2014:1134.

2

Senaste lydelse 2014:1134.

SFS 2018:942

Publicerad

den 15 juni 2018