SFS 2018:943 Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

SFS2018-943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning til

nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom

domstolsväsendet m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1982:814) om ersättning till

nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

ska ha följande lydelse.

9 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1035.

SFS 2018:943

Publicerad

den 15 juni 2018