SFS 2018:944 Förordning om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

SFS2018-944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:WEQLUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:TXCTEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:TXCTEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:WEQLUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TXCTEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:WEQLUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:WEQLUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:TXCTEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MOKGUA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:WEQLUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CRHDKU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:TXCTEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1983:1099) om anslutning av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>larmanl�ggningar till Polismyndigheten <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1983:1099) om anslutning av </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">larmanl�ggningar till Polismyndigheten1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b>2 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Ida Wettervik </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2014:1135. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2014:1135. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:944 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1983:1099) om anslutning av

larmanl�ggningar till Polismyndigheten
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1983:1099) om anslutning av

larmanl�ggningar till Polismyndigheten1 ska ha f�ljande lydelse.

5 �2 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-

gande till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2014:1135.

2

Senaste lydelse 2014:1135.

SFS 2018:944

Publicerad

den 15 juni 2018

;