SFS 2018:944 Förordning om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

SFS2018-944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av

larmanläggningar till Polismyndigheten
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1983:1099) om anslutning av

larmanläggningar till Polismyndigheten1 ska ha följande lydelse.

5 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1135.

2

Senaste lydelse 2014:1135.

SFS 2018:944

Publicerad

den 15 juni 2018