SFS 2018:945 Förordning om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

SFS2018-945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av

och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt

eller ekonomiskt biträde i vissa fall.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1985:357) om registrering

av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt

biträde i vissa fall.1

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse.

Förordning om registrering av och underrättelse om domar om förbud

mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2001:393.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2001:393

15 § 2001:812.

SFS 2018:945

Publicerad

den 15 juni 2018