SFS 2018:946 Förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

SFS2018-946.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:OLONIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:KFQPEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:KFQPEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:OLONIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:KFQPEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:OLONIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:OLONIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:KFQPEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:UYBMOZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:OLONIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:UYBMOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:KFQPEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1985:613) om auktorisation </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>av tolkar och �vers�ttare <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 17 � f�rordningen (1985:613) om auktorisation </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av tolkar och �vers�ttare1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b>2 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avsl� </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en ans�kan om auktorisation eller bevis enligt 6 � f�r dock inte �verklagas, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om beslutet beror p� att ett kunskapsprov enligt 4 � f�rsta stycket 2 inte har </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nts. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarkollegiets eller en domstols beslut om upph�vande av auktorisa-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tion g�ller omedelbart, om inte n�got annat beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Catharina Nordlander </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> F�rordningen omtryckt 1994:413. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2007:718. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:946 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1985:613) om auktorisation

av tolkar och �vers�ttare
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 17 � f�rordningen (1985:613) om auktorisation

av tolkar och �vers�ttare1 ska ha f�ljande lydelse.

17 �2 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-

klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avsl�

en ans�kan om auktorisation eller bevis enligt 6 � f�r dock inte �verklagas,

om beslutet beror p� att ett kunskapsprov enligt 4 � f�rsta stycket 2 inte har

godk�nts.

Kammarkollegiets eller en domstols beslut om upph�vande av auktorisa-

tion g�ller omedelbart, om inte n�got annat beslutas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

F�rordningen omtryckt 1994:413.

2

Senaste lydelse 2007:718.

SFS 2018:946

Publicerad

den 15 juni 2018

;