SFS 2018:947 Förordning om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

SFS2018-947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:728) om

krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1985:728) om krigsplacerings-

premie för flygförare i flygvapnet ska ha följande lydelse.

6 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1049.

SFS 2018:947

Publicerad

den 15 juni 2018