SFS 2018:948 Förordning om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

SFS2018-948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning til

gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1985:781) om ersättning till

gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m. ska ha följande lydelse.

6 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1187.

SFS 2018:948

Publicerad

den 15 juni 2018