SFS 2018:950 Förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

SFS2018-950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § svävarfartsförordningen (1986:305) ska ha

följande lydelse.

16 §1 Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndig-

heten får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna förordning. Läns-

styrelsen ska särskilt underrätta Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och

Havs- och vattenmyndigheten om ett sådant beslut.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:656.

SFS 2018:950

Publicerad

den 15 juni 2018

;