SFS 2018:952 Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

SFS2018-952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag til

företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1987:1179) om statsbidrag til

företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor1 ska ha följande lydelse.

8 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:27.

2

Senaste lydelse 2017:919.

SFS 2018:952

Publicerad

den 15 juni 2018