SFS 2018:953 Förordning om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

SFS2018-953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa

icke-statliga kulturlokaler
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1990:573) om stöd till vissa

icke-statliga kulturlokaler ska ha följande lydelse.

14 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

återbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1138.

SFS 2018:953

Publicerad

den 15 juni 2018