SFS 2018:954 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS2018-954.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.1 ska ha följande lydelse.

43 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 26 och 38 §§ får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1994:734.

2

Senaste lydelse 2010:1141.

SFS 2018:954

Publicerad

den 15 juni 2018