SFS 2018:955 Förordning om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

SFS2018-955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:93) om införande av

OECDs principer om god laboratoriesed
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1991:93) om

införande av OECDs principer om god laboratoriesed och 5 § ska ha

följande lydelse.

Förordning om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
5 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1147.

SFS 2018:955

Publicerad

den 15 juni 2018