SFS 2018:956 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

SFS2018-956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BMWIVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YKIQFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YKIQFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:YKIQFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BMWIVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BMWIVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BMWIVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:YKIQFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CWLKYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BMWIVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CWLKYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YKIQFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>om �ndring i avgiftsf�rordningen (1992:191) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � avgiftsf�rordningen (1992:191) ska ha </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b>1 En myndighet f�r, om det �r f�renligt med myndighetens uppgift </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lag, instruktion eller annan f�rordning, mot avgift tillhandah�lla </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. tidskrifter och andra publikationer,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. informations- och kursmaterial,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. konferenser och kurser,</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. r�dgivning och annan liknande service,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. lokaler,</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. utrustning,</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. offentlig ink�ps- och resurssamordning,</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. automatisk databehandlingsinformation i annan form �n utskrift,</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. upplysningar per telefon, om denna service g�r ut�ver myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningslagen (2017:900), och </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. tj�nsteexport.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Varor och tj�nster enligt f�rsta stycket f�r tillhandah�llas bara om verk-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samheten �r av tillf�llig natur eller av mindre omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Bengtson </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 2011:216. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:956 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i avgiftsf�rordningen (1992:191)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 4 � avgiftsf�rordningen (1992:191) ska ha

f�ljande lydelse.

4 �1 En myndighet f�r, om det �r f�renligt med myndighetens uppgift

enligt lag, instruktion eller annan f�rordning, mot avgift tillhandah�lla

1. tidskrifter och andra publikationer,

2. informations- och kursmaterial,

3. konferenser och kurser,

4. r�dgivning och annan liknande service,

5. lokaler,

6. utrustning,

7. offentlig ink�ps- och resurssamordning,

8. automatisk databehandlingsinformation i annan form �n utskrift,

9. upplysningar per telefon, om denna service g�r ut�ver myndighetens

serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

f�rvaltningslagen (2017:900), och

10. tj�nsteexport.

Varor och tj�nster enligt f�rsta stycket f�r tillhandah�llas bara om verk-

samheten �r av tillf�llig natur eller av mindre omfattning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:216.

SFS 2018:956

Publicerad

den 15 juni 2018

;