SFS 2018:958 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

SFS2018-958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1053) om användning

av vattenskoter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1993:1053) om användning av

vattenskoter1 ska ha följande lydelse.

6 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vat en-

myndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607.

2

Senaste lydelse 2011:623.

SFS 2018:958

Publicerad

den 15 juni 2018