SFS 2018:959 Förordning om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

SFS2018-959.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av

tivolianordningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1993:1634) om besiktning av

tivolianordningar ska ha följande lydelse.

10 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1146.

SFS 2018:959

Publicerad

den 15 juni 2018