SFS 2018:960 Förordning om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

SFS2018-960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av

levande djur m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1994:542) om utförsel av

levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

7 §1 En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till

Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt förordningen eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:757.

SFS 2018:960

Publicerad

den 15 juni 2018