SFS 2018:961 Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

SFS2018-961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:598) om

pantbrevsregister
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1994:598) om pantbrevs-

register ska ha följande lydelse.

16 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1041.

SFS 2018:961

Publicerad

den 15 juni 2018