SFS 2018:962 Förordning om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

SFS2018-962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1162) om

skeppsmätning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1994:1162) om skeppsmät-

ning ska ha följande lydelse.

40 §1 Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning i ärenden om

meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får över-

klagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:1162.

SFS 2018:962

Publicerad

den 15 juni 2018