SFS 2018:963 Förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

SFS2018-963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

ska ha följande lydelse.

22 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 1999:526.

SFS 2018:963

Publicerad

den 15 juni 2018