SFS 2018:965 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS2018-965.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

19 §1 En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till

Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte något annat

bestäms. Detsamma gäller beslut enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av denna förordning och beslut enligt förordning (EU) nr 576/2013.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1380.

SFS 2018:965

Publicerad

den 15 juni 2018

;