SFS 2018:968 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

SFS2018-968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 9 § förordningen (1995:241) om disciplin-

ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.
9 §
I 14 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om ombud

och biträde.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:968

Publicerad

den 15 juni 2018