SFS 2018:969 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

SFS2018-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vapenförordningen (1996:70)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 kap. 1 § vapenförordningen (1996:70) ska ha

följande lydelse.

15 kap.
1 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1149.

SFS 2018:969

Publicerad

den 15 juni 2018