SFS 2018:970 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

SFS2018-970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd

til jordbruket i norra Sverige
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd

till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

24 §1 Jordbruksverkets beslut som första instans i frågor om stöd som avses

i denna förordning får omprövas av verket. En begäran om omprövning ska

ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren har fått

del av beslut som rör stödet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till al män förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:11.

SFS 2018:970

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd

til jordbruket i norra Sverige
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd

till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

24 §1 Jordbruksverkets beslut som första instans i frågor om stöd som avses

i denna förordning får omprövas av verket. En begäran om omprövning ska

ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren har fått

del av beslut som rör stödet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till al män förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:11.

SFS 2018:970

Publicerad

den 15 juni 2018