SFS 2018:971 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

SFS2018-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig

ersättning för hälso- och sjukvård til asylsökande
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1996:1357) om statlig ersätt-

ning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a,

7 och 8�9 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:9.

SFS 2018:971

Publicerad

den 15 juni 2018