SFS 2018:972 Förordning om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift

SFS2018-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1997:1121) om farledsavgift

ska ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1089.

SFS 2018:972

Publicerad

den 15 juni 2018