SFS 2018:973 Förordning om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

SFS2018-973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till

äppel- och päronodlare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1998:8) om röjningsbidrag til

äppel- och päronodlare ska ha följande lydelse.

5 §1 Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1132.

SFS 2018:973

Publicerad

den 15 juni 2018