SFS 2018:974 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

SFS2018-974.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och

fiskeavgifter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1998:928) om bygde- och

fiskeavgifter ska ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens och Sametingets

beslut enligt 9 § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ärenden om

forsknings- och utvecklingsbidrag enligt 10 § andra stycket får dock inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:627.

SFS 2018:974

Publicerad

den 15 juni 2018