SFS 2018:975 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

SFS2018-975.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1998:978) om trafikskolor ska

ha följande lydelse.

13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:975

Publicerad

den 15 juni 2018

;