SFS 2018:976 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2018-976.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) ska

ha följande lydelse.

9 kap.
1 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om

överklagande finns i 8 kap. 3 § körkortslagen (1998:488).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2009:1369.

SFS 2018:976

Publicerad

den 15 juni 2018