SFS 2018:979 Förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

SFS2018-979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med

höghastighetsfartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1355) om trafik med

höghastighetsfartyg ska ha följande lydelse.

8 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:979

Publicerad

den 15 juni 2018