SFS 2018:980 Förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

SFS2018-980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för

sakskada till polismän och anställda inom

Kriminalvården m.fl.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1998:1379) om ersättning för

sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.1 ska ha föl-

jande lydelse.

7 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1156.

2

Senaste lydelse 2014:1156.

SFS 2018:980

Publicerad

den 15 juni 2018

;