SFS 2018:981 Förordning om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

SFS2018-981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 23 § kommittéförordningen (1998:1474) ska ha

följande lydelse.

23 § Hos kommittéer tillämpas förvaltningslagen (2017:900) endast vid

deras handläggning av

1. administrativa ärenden, och

2. ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

Charlotte Kugelberg

(Statsrådsberedningen)

SFS 2018:981

Publicerad

den 15 juni 2018