SFS 2018:983 Förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

SFS2018-983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:272) om handel med

begagnade varor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:272) om handel med

begagnade varor ska ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:983

Publicerad

den 15 juni 2018