SFS 2018:984 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

SFS2018-984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § epizootiförordningen (1999:659) ska ha

följande lydelse.

18 §1 I 21 § epizootilagen (1999:657) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:819.

SFS 2018:984

Publicerad

den 15 juni 2018