SFS 2018:985 Förordning om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

SFS2018-985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i zoonosförordningen (1999:660)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver at 21 § zoonosförordningen (1999:660) ska ha följande

lydelse.

21 §1 I 13 § zoonoslagen (1999:658) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:820.

SFS 2018:985

Publicerad

den 15 juni 2018