SFS 2018:986 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

SFS2018-986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag til

trossamfund
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1999:974) om statsbidrag til

trossamfund ska ha följande lydelse.

21 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisa-

tionsbidrag enligt 6–8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte

betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:103

SFS 2018:986

Publicerad

den 15 juni 2018