SFS 2018:987 Förordning om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

SFS2018-987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens

utlandsstyrka
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1999:1155) om Polisens

utlandsstyrka ska ha följande lydelse.

20 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 §

första stycket och 10�15 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1160.

SFS 2018:987

Publicerad

den 15 juni 2018