SFS 2018:988 Förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

SFS2018-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag til

idrottsverksamhet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till

idrottsverksamhet ska ha följande lydelse.

13 §1 Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av ärenden enligt

denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen

(2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut, och

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2009:1589.

SFS 2018:988

Publicerad

den 15 juni 2018