SFS 2018:989 Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

SFS2018-989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt

transportbidrag
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver at 20 § förordningen (2000:281) om regionalt transport-

bidrag ska ha följande lydelse.

20 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:432.

SFS 2018:989

Publicerad

den 15 juni 2018